Høyttalerkonfigurasjon og innstillinger for høyttalermønster

Velg høyttalermønsteret fra menyen [<SPEAKER>] på skjermpanelet i henhold til høyttalerkonfigurasjonen du bruker.

Høyttalerkonfigurasjon [SB ASSIGN]-innstillingen på skjermpanelet (*) Høyttalermønster som velges i menyen [<SPEAKER>]
5.1-kanalsystem [OFF] [3/2.1]
7.1-kanals med surround-bakhøyttalere - [3/4.1]
7.1-kanals med øvre fronthøyttalere - [5/2.1]
5.1-kanal med bi-amp-tilkoblinger [BI-AMP] [3/2.1]
5.1-kanals med B-fronthøyttalertilkobling [SPK B] [3/2.1]

* Du kan bare angi [SB ASSIGN] hvis høyttalermønsteret er satt til en innstilling som ikke har bakhøyttaler og øvre fronthøyttalere med omgivelseslyd.