Du hører støy, "hopping" eller forvrengt lyd.

  • Slå av mottakeren, koble til USB-enheten på nytt, og slå deretter på mottakeren.
  • Støyen kommer fra selve musikkdataene, eller lyden er forvrengt.