Ingen lyd eller bare en svært lav lyd fra bestemte høyttalere.

 • Koble til et sett med hodetelefoner til PHONES-kontakten for å bekrefte at hodetelefonene har lyd. Hvis hodetelefonene bare har lyd i én kanal, kan det hende at enheten ikke er koblet ordentlig til mottakeren. Kontroller at alle kablene er satt skikkelig inn i kontaktene både på mottakeren og enheten.
  Hvis hodetelefonene har lyd i begge kanaler, kan det hende at fronthøyttaleren ikke er koblet ordentlig til mottakeren. Kontroller tilkoblingen til fronthøyttaleren du ikke hører lyd fra.
 • Kontroller at du har koblet til både L- og R-kontaktene på en analog enhet, siden analoge enheter krever at du kobler til både L- og R-kontaktene. Bruk en lydkabel (medfølger ikke).
 • Juster høyttalernivået.
 • Kontroller at du bruker riktige høyttalerinnstillinger for oppsettet ved hjelp av Auto Calibration i [Easy Setup] fra startmenyen eller [<SPEAKER>] – [SP PATTERN] på skjermpanelet. Kontroller deretter at det kommer lyd fra hver høyttaler, ved hjelp av [<LEVEL>] – [TEST TONE].
 • Enkelte plater har ingen Dolby Digital Surround EX-informasjon. I slike tilfeller kan det hende at det ikke kommer lyd fra enkelte høyttalere.
 • Kontroller at basshøyttaleren er ordentlig koblet til.
 • Kontroller at du har slått på basshøyttaleren.
 • Det kan hende at det ikke kommer lyd fra basshøyttaleren, men dette avhenger av det valgte lydfeltet.
 • Det kommer kanskje ikke lyd fra basshøyttaleren når alle høyttalerne er satt til [LARGE] og [NEO6.CINEMA] eller [NEO6.MUSIC] er valgt.