Det vises ikke noe bilde på TV-skjermen.

  • Velg riktig inngangskilde med inngangsknappene.
  • Sett TV-en i riktig inngangsmodus.
  • Flytt lydenheten bort fra TV-en.
  • Kontroller at kablene er ordentlig koblet til enhetene.
  • Trykk AMP MENU, og still deretter [<HDMI>] – [SIGNAL FMT.] for den valgte inngangen til [STANDARD] på skjermpanelet.
  • Enkelte avspillingsenheter må konfigureres. Se bruksanvisningen som fulgte med den enkelte enheten.
  • Pass på at du bruker en High Speed HDMI®-kabel med Ethernet for lyd eller bilde, spesielt for overføringer av typen 1080p, Deep Colour, 4K eller 3D. Du må ha en Premium High Speed HDMI®-kabel med Ethernet til 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 og 4K/60p 4:2:0 10 bit osv.
  • Hvis du vil spille av HDCP 2.2-innhold, må du koble mottakeren til en HDMI®-inngang på en TV som støtter HDCP 2.2.