Slå av mottakeren og tilkoblede enheter samtidig med TV-en (System Power Off-funksjon) (STBY LINK)

Du kan slå av mottakeren og den tilkoblede enheten automatisk når du slår av TV-en.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

 1. Trykk AMP MENU.
 2. Velg [<HDMI>] – [STBY LINK] på skjermpanelet.
 3. Velg ønsket innstilling.
  • AUTO:Når mottakerens inngang er satt til [TV], [BD/DVD], [GAME], [SAT/CATV] eller [VIDEO], slår mottakeren seg av når TV-en slås av.
  • PÅ:Mottakeren vil slå seg av når TV-en slås av, uavhengig av mottakerens inngang.
  • AV:Mottakeren vil ikke slå seg av når TV-en slås av, uavhengig av mottakerens inngang.

Merk

 • Avhengig av enhetens status er det mulig at den tilkoblede enheten ikke kan slås av.
 • System Power Off-funksjonen kan fungere med andre enheter enn enheter produsert av Sony, men betjeningsfunksjonalitet er ikke garantert.