Fjernkontroll (nedre del)

Bruk den medfølgende fjernkontrollen til å betjene denne mottakeren.

 1. AMP MENU
  Viser menyen for betjening av mottakeren på skjermpanelet.
 2. , ///
  Trykk /// for å velge menyelementene. Trykk deretter for å angi valget.
 3. PAIRING
  Stiller mottakeren til BLUETOOTH-grupperingsmodus.
 4. HOME
  Viser startmenyen på TV-skjermen.
 5. /, (*),
  Hopp over, spill av, stopp betjening.

  Når [FM] er valgt som inngang, trykker du på og holder inne / for å skanne kanaler automatisk. Trykk for å bytte til direkte stasjonssøkmodus.

  PRESET+/
  Velg forhåndsinnstilte stasjoner eller kanaler.

  MEMORY (*)
  Lagrer en kanal når tuneren brukes.

 6. + (*)/
  Juster volumnivået for alle høyttalere samtidig.
 7. DISPLAY
  Viser informasjon på skjermpanelet.
 8. BACK
  Går tilbake til den forrige menyen, eller avslutter en meny eller veiledningen på skjermen som vises på TV-skjermen.

 9. Slår av lyden midlertidig. Trykk knappen en gang til for å slå på lyden igjen.

* Knappene /MEMORY og + har opphevede prikker. Bruk de opphevede prikkene som en referanse når du betjener mottakeren.

Merk

 • Forklaringene ovenfor er ment som eksempler.
 • Avhengig av modellen til den tilkoblede enheten kan det hende at enkelte funksjoner som er beskrevet i denne delen, ikke fungerer med den medfølgende fjernkontrollen.