Angi HDMI®-signalformat (SIGNAL FMT.)

Du kan velge signalformatet slik at mottakeren kan motta 4K-signaler med høy oppløsning.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

 1. Trykk AMP MENU.
 2. Velg [<HDMI>] – [SIGNAL FMT.] på skjermpanelet.
 3. Velg inngangsnavnet du ønsker å bruke for innstillingen.
 4. Velg ønsket innstilling.
  • STANDARD: Hvis du ikke mottar 4K-signaler med høy oppløsning, velger du [STANDARD].
  • ENHANCED: Hvis du ønsker å motta 4K-signaler med høy oppløsning, for eksempel 4K/60p 4:4:4, 4:2:2, og 4K/60p 4:2:0 10 bit, osv., velger du [ENHANCED].

Merk

 • Når [ENHANCED] er valgt, anbefaler vi å bruke en Premium High Speed HDMI®-kabel med Ethernet, som kan støtte båndbredde på opptil 18 Gbps.
 • Når [ENHANCED] er valgt, vil ikke noen enheter (kabelboks eller satellittboks, Blu-ray Disc-spiller og DVD-spiller) ikke fungere som de skal. I så fall velger du [STANDARD].
 • Hvis TV-en har en lignende meny for videoformat om krever høy båndbredde, kontrollerer du innstillingen på TV-menyen når du velger [ENHANCED] på denne mottakeren. Les bruksanvisningen for TV-en hvis du vil ha mer informasjon om innstilling av TV-menyen.
 • Hvis du vil ha detaljert informasjon om videoformater som krever høy båndbredde, se "Støttede videoformater" i Om HDMI®-tilkoblinger.