Hva er "BRAVIA" Sync?

"BRAVIA" Sync er en utvidet funksjon som er utviklet av Sony basert på Control for HDMI (* 1)-funksjonen. Ved å koble til "BRAVIA" Sync-kompatible enheter, for eksempel en TV eller en Blu-ray Disc-spiller, ved hjelp av en HDMI®-kabel (* 2) (medfølger ikke) kan du styre enheter med TV-fjernkontrollen. Følgende funksjoner kan brukes med "BRAVIA" Sync.

*1 Control for HDMI er en standard som brukes i CEC-spesifikasjonen (Consumer Electronics Control), som muliggjør interoperabilitet av tilkoblede enheter for HDMI®-tilkoblinger (High-Definition Multimedia Interface).

*2 Sony anbefaler en Premium High Speed HDMI®-kabel med Ethernet.

Merk

  • Funksjoner som System Power Off, System Audio Control, One-Touch Play og Remote Easy Control kan brukes sammen med andre enheter enn Sony-produserte enheter som støtter Control for HDMI®-funksjonen. Kompatibilitet med andre enheter enn enheter som er produsert av Sony, er ikke garantert.