Stille inn nivået på basshøyttaleren (SW LEVEL)

Du kan stille inn nivået på basshøyttaleren til 0 dB eller +10 dB når PCM-signaler mates inn via en HDMI®-tilkobling. Nivået for hver inngang som en HDMI®-inngangskontakt er knyttet til, kan stilles inn separat.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<HDMI>] – [SW LEVEL] på skjermpanelet.
  3. Velg ønsket innstilling.
    • SW AUTO: Stiller inn nivået til 0 dB eller +10 dB automatisk, alt etter lydstrømmen.
    • SW +10 dB
    • SW 0 dB

Merk

  • Denne innstillingen er ugyldig når [FM], [USB], [BT], [SA-CD/CD] eller [TV] er valgt.