Kraftig summing eller støy kan høres.

  • Kontroller at høyttalerne og enheten er ordentlig koblet til.
  • Kontroller at kablene ikke ligger i nærheten av transformatorer eller motorer, og at de ligger minst tre meter fra TV-er eller fluorescerende lys.
  • Flytt lydenheten bort fra TV-en.
  • Pluggene og kontaktene er skitne. Tørk av dem med en klut som er lett fuktet med alkohol.