Kvaliteten på FM-stereosignalene er dårlig.

  • Trykk AMP MENU, og sett deretter [<TUNER>] - [FM MODE] til [MONO] på skjermpanelet.