Om Language Follow-funksjonen

Språket som vises på mottakerens skjerm kan endres samtidig når du endrer språket som vises på TV-ens skjerm.