Du kan ikke stille inn radiokanaler.

  • Kontroller at antennen er ordentlig koblet til. Endre antenneplasseringen om nødvendig.
  • Signalet fra stasjonene er for svakt når du bruker automatisk innstilling. Still inn kanalene direkte.
  • Det finnes ingen forhåndsinnstilte kanaler, eller de forhåndsinnstilte kanalene har blitt slettet (når du stiller inn ved hjelp av forhåndsinnstilte kanaler). Forhåndsinnstill kanalene.
  • Trykk DISPLAY flere ganger for å vise frekvensen på skjermpanelet.