Velge effekttypen for HD-D.C.S. (HD-D.C.S. TYP)

Velg ønsket effekttype for HD-D.C.S.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

 1. Trykk AMP MENU.
 2. Velg [<SURROUND>] – [HD-D.C.S. TYP] på mottakerens skjermpanel.
 3. Velg ønsket innstilling.
  • DYNAMIC
  • THEATER
  • STUDIO

Merk

 • Denne funksjonen fungerer bare når lydfeltet er satt til [HD-D.C.S.].
 • Denne funksjonen virker ikke når hodetelefoner er tilkoblet.