Koble enheter til andre kontakter enn HDMI®-kontakter

Koble enheter til mottakeren som illustrert nedenfor.

Heltrukne linjer viser anbefalte tilkoblinger, og de stiplede linjene viser alternative tilkoblinger. Det er ikke nødvendig å koble til alle kablene.

Før du kobler til kabler, må du huske å koble fra strømledningen.

Lydkabel (følger ikke med)

Videokabel (følger ikke med)

Koaksial digital kabel (følger ikke med)

Tips

  • Du kan gi nytt navn til hver inngang slik at navnet kan vises på skjermpanelet på mottakeren. Hvis du vil ha detaljert informasjon, se Endre navnet for hver inngang (NAME IN).
  • Bildekvaliteten er avhengig av tilkoblingskontaktene som brukes. Vi anbefaler at du kobler til enhetene via en HDMI®-tilkobling hvis de har HDMI®-kontakter.