Justere høyttalerstørrelsen (Size)

Du kan justere størrelsen på hver høyttaler (venstre/høyre fronthøyttaler, venstre/høyre øvre fronthøyttaler, senterhøyttaler, venstre/høyre surround-høyttaler og venstre/høyre bakre surround-høyttaler).

 1. Velg [Speaker Setting] fra startmenyen.
 2. Velg [Size].
 3. Velg høyttaleren på skjermen som du ønsker å justere størrelsen for.
 4. Velg ønsket størrelse.
  • Large: Hvis du kobler til store høyttalere som gjenskaper bassfrekvenser på en effektiv måte, velger du [Large]. Alternativet [Large] velges vanligvis.
  • Small: Hvis lyden er forvrengt eller du ikke hører surroundeffekter når du bruker surroundlyd med flere kanaler, velger du [Small]. Du kan aktivere bassomadresseringskretsen og sende ut bassfrekvensene fra hver kanal fra basshøyttaleren eller andre høyttalere som er angitt som [Large].

Merk

 • [Size] kan ikke angis når hodetelefoner er tilkoblet.

Tips

 • Surround-bakhøyttalerne settes til den samme innstillingen som surroundhøyttalerne.
 • Når fronthøyttalerne er satt til [Small], settes også senterhøyttaleren, surroundhøyttalerne og øvre bak/-fronthøyttalere automatisk til [Small].
 • Hvis du ikke bruker basshøyttaleren, settes fronthøyttalerne automatisk til [Large].
 • Du kan også justere størrelsen for hver høyttaler fra menyen [<SPEAKER>] på skjermpanelet.