Navn og funksjoner for høyttalere

Plassering av høyttalere

Forkortelser brukt i illustrasjonene Høyttalernavn Funksjoner
FL Venstre fronthøyttaler Gir stereolyd fra venstre/høyre frontkanal.
FR Høyre fronthøyttaler
CNT Senterhøyttaler Gir vokallyd fra senterkanalen.
SL Venstre surroundhøyttaler Gir lyd fra venstre/høyre surroundkanal.
SR Høyre surroundhøyttaler
SBL Venstre surround-bakhøyttaler Gir lyd fra bakre venstre/høyre surroundkanal.
SBR Høyre surround-bakhøyttaler
SB Surround-bakhøyttaler Gir lyd fra bakre surroundkanal.
SW Basshøyttaler Gir en LFE-kanal (lavfrekvenseffekt) og forsterker bassen for andre kanaler.
LH Øvre venstre fronthøytaler Gir vertikale lydeffekter fra øvre venstre/høyre frontkanal.
RH Øvre høyre fronthøyttaler