Endre navnet for hver inngang (NAME IN)

Du kan angi et navn på opptil åtte tegn for hvert navn på en inngang.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Velg navnet på inngangen du vil endre.
  2. Trykk AMP MENU.
  3. Velg [<INPUT>] – [NAME IN] på skjermpanelet.
  4. Trykk / flere ganger for å velge et tegn, og trykk deretter .

    Du kan flytte innsettingspunktet bakover og forover ved å trykke /.

  5. Gjenta trinn 4 for å skrive inn tegn, ett etter ett, og trykk deretter .

    Navnet du angav, er registrert.