Synkronisere lyd med videoutgang (A/V SYNC)

Du kan forsinke lydsignaler for å minimere muligheten for at lyden og bildet ikke er synkronisert.

Denne funksjonen er nyttig når du bruker en stor LCD- eller plasmaskjerm eller en projektor. Du kan angi funksjonen for hver inngang uavhengig.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<AUDIO>] – [A/V SYNC] på skjermpanelet.
  3. Velg ønsket innstilling.
    • SYNC ON (Delay time: 60ms): Lydsignalet forsinkes, slik at muligheten for at lyden og bildet ikke er synkronisert minimeres.
    • SYNC OFF (Delay time: 0ms): Lydsignalet forsinkes ikke.

Merk

  • Mottakeren kan spille av signaler i en lavere samplingsfrekvens enn den faktiske samplingsfrekvensen i inngangssignalene, alt etter lydformatet.