Motta RDS-kringkastinger (bare for modeller for Europa og Asia/Stillehavet)

Mottakeren gjør det mulig å bruke radiodatasystemet (RDS), som gjør at FM-radiokanaler (*) kan sende ytterligere informasjon sammen med det vanlige programsignalet. Mottakeren har praktiske RDS-funksjoner, som visning av programservicenavn.

* Ikke alle FM-stasjoner tilbyr RDS-tjenesten, eller samme type tjenester. Hvis du ikke kjenner til RDS-tjenestene der du bor, kan du få mer informasjon fra lokale radiokanaler.

  1. Velg [Listen] - [FM] på startmenyen.
  2. Velg en kanal.

    Når du stiller inn på en kanal som tilbyr RDS-tjenester, vises programservicenavnet vises på skjermpanelet.

Merk

  • Det kan hende at RDS ikke fungerer som det skal hvis kanalen du er stilt inn på, ikke overfører RDS-signalet, eller hvis signalstyrken er svak.
  • Enkelte bokstaver som kan vises på TV-skjermen, kan ikke vises på skjermpanelet.

Tips

  • Du kan kontrollere frekvensen mens et programservicenavn vises, ved å trykke DISPLAY flere ganger.