Bruke innsovningstimeren

Du kan angi at mottakeren skal slås av automatisk etter at det har gått en viss tid.

  1. Trykk SLEEP.

    Hver gang du trykker på SLEEP, endres skjermen i en syklus på følgende måte:
    0-30-001-00-001-30-002-00-00OFF

    [SLEEP] lyser på skjermpanelet på mottakeren når innsovingstimeren brukes.

Tips

  • Hvis du vil kontrollere hvor lenge det er igjen til mottakeren slås av, trykker du på SLEEP. Gjenstående tid vises på skjermpanelet.
  • Innsovningstimeren avbrytes hvis du trykker på (på/av).