Surroundeffekten fungerer ikke.

  • Kontroller at du har valgt et lydfelt for filmer eller musikk.
  • [PLII MV], [PLII MS], [PLIIX MV], [PLIIX MS], [NEO6.CINEMA] og [NEO6.MUSIC] fungerer ikke når [<SPEAKER>] - [SP PATTERN] er satt til [2/0] eller [2/0.1].