3. Koble til kalibreringsmikrofonen

Calibration microphone (medfølger)

  1. Koble den medfølgende kalibreringsmikrofonen til CALIBRATION MIC-kontakten.
  2. Konfigurer kalibreringsmikrofonen.

    Plasser kalibreringsmikrofonen i lytteposisjonen, og sett den i samme høyde som ørene dine.