Angi HDMI®-utgangen for lydsignaler for tilkoblede enheter (AUDIO OUT)

Du kan angi HDMI®-utgangen for lydsignaler fra avspillingsenheter som er koblet til mottakeren via en HDMI®-tilkobling.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

 1. Trykk AMP MENU.
 2. Velg [<HDMI>] – [AUDIO OUT] på skjermpanelet.
 3. Velg ønsket innstilling.
  • AMP: HDMI®-lydsignaler fra avspillingsenheter sendes bare til høyttalerne som er koblet til mottakeren. Flerkanalslyd kan spilles av som den er.
  • TV+AMP: Lyden sendes fra TV-høyttaleren og høyttalerne som er tilkoblet mottakeren.

Merk

 • Lydsignaler sendes ikke fra TV-høyttaleren når [AUDIO OUT] er satt til [AMP].
 • Når [TV+AMP] er valgt, avhenger lydkvaliteten på avspillingsenheten av TV-ens lydkvalitet, for eksempel antall kanaler, samplingfrekvensen osv. Hvis TV-en har stereohøyttalere, er lyden fra mottakeren også i stereo slik som fra TV-en, selv om du spiller av flerkanalskilde.
 • Når du kobler mottakeren til en videoenhet (projektor osv.), kan det hende at det ikke kommer lyd fra mottakeren. I så fall velger du [AMP].
 • Når du velger [TV+AMP], sendes bare lyd fra HDMI IN-kontaktene fra høyttaleren i TV-apparatet.