Mottakeren slås ikke av selv om TV-en slås av.

  • Trykk AMP MENU, og merk deretter av for [<HDMI>] – [STBY LINK] på skjermpanelet. Hvis du vil at mottakeren skal slå seg av når TV-en slås av, uavhengig av mottakerens inngang, setter du [STBY LINK] til [ON]. TV-en må støtte Control for HDMI®-funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV-en.
  • Trykk AMP MENU, og still deretter [<HDMI>] – [CTRL HDMI] til [CTRL ON] på skjermpanelet. TV-en må støtte Control for HDMI®-funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV-en.