Koble til høyttalerkabler

Koble til høyttalerkabler som illustrert nedenfor.

* Åpne kabelen ca 10 mm i begge endene av høyttalerkablene.