Kontrollere oppsett av aktiv basshøyttaler

  • Når en basshøyttaler er tilkoblet, slår du den på og skrur opp volumet før du aktiverer den. Skru LEVEL til like før midten.

  • Hvis du kobler til en basshøyttaler med en crossover-frekvensfunksjon, angir du verdien til maksimumsverdien.

  • Hvis du kobler til en basshøyttaler med automatisk hvilemodusfunksjon, angir du den til av (deaktivert). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for basshøyttaleren.

Merk

  • Avhengig av egenskapene til basshøyttaleren du bruker, kan avstanden i oppsettet være en annen enn den faktiske posisjonen.