Delar och kontroller

 1. Funktionsindikator

 2. Inbyggda mikrofoner (stereo) (V)

 3. Inbyggda mikrofoner (stereo) (H)

 4. Teckenfönster

 5. souni_recREC/PAUSE (spela in/paus)-knapp

 6. souni_stopSTOP-knapp

 7. Kontrollknapp (DPC (Digital Pitch Control), iG060A-B (upprepa A-B)/ (snabbspolning bakåt med medhörning/snabbspolning bakåt), (snabbspolning framåt med medhörning/snabbspolning framåt)

 8. (spela/enter)-knapp (*1)

 9. BACK/HOME-knapp
 10. T-MARK (spårmärke)-knapp

 11. OPTION-knapp

 12. Remhål (Ingen rem medföljer din IC-inspelare.)

 13. Inbyggd högtalare

 14. USB-kontaktskydd (USB-anslutningen finns bakom skyddet.)
 15. (hörlurar)-ingång

 16. (mikrofon)-ingång (*1)

 17. POWER・HOLD-brytare (*2)

 18. VOLUME –/+ (volym –/+)-knapp (*1)

 19. USB-reglage

 20. Platslock
 21. microSD-kortplats (Kortplatsen finns under skyddet.)

*1 Det finns en upphöjd punkt. Använd den upphöjda punkten som en referens när du använder IC-inspelaren.

*2 Om du skjuter POWER・HOLD-brytaren till ”POWER” och håller den i 8 sekunder eller längre startas IC-inspelaren om. Se Starta om IC-inspelaren för mer information.