Ställa IC-inspelaren i HOLD-status (HOLD)

Du kan avaktivera alla knapparna (HOLD) på din IC-inspelare för att förhindra oavsiktlig användning medan du bär omkring IC-inspelaren etc.

  1. Skjut POWER・HOLD-brytaren till ”HOLD”.

    Om du skjuter POWER・HOLD-brytaren till ”HOLD” medan IC-inspelaren är påslagen, visas ”HOLD” i ungefär 3 sekunder i teckenfönstret, vilket anger att alla knapparna är avaktiverade.

OBS!

  • Om du ställer din IC-inspelare i HOLD-status, avaktiveras alla knapparna. Se till att frigöra den från HOLD-statusen innan du använder IC-inspelaren igen.