Radera alla spårmarkeringar i den valda filen på en gång

Du kan radera alla spårmarkeringar i den valda filen.

  1. Välj den fil som du vill radera spårmarkeringarna från. [Närmare information]
  2. Välj ”Delete Track Marks” - ”All Track Marks” från OPTION-menyn, och tryck sedan på .

    Delete All Track Marks?” visas i teckenfönstret.

  3. Tryck på eller för att välja ”Yes”, och tryck sedan på .
    Please Wait”-animeringen visas och alla spårmarkeringar raderas på en gång.

OBS!

  • Du kan inte radera spårmarkeringar från en skyddad fil. Om du vill radera spårmarkeringar från en skyddad fil, ta först bort skyddet från filen och radera sedan spårmarkeringarna. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se Skydda en fil.
  • Du kan inte radera spårmarkeringar medan inspelningen är i vänteläge. Använd HOME-menyn för att välja filen som innehåller spårmarkeringen som du vill radera.

Tips

  • Om du vill avbryta raderingsprocessen väljer du ”No” i steg 3, och trycker sedan på .