Spela in FM-radiosändningar (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F)

Sladden på hörlurarna (medföljer ej) fungerar som en FM-radioantenn för din IC-inspelare. För bättre signalmottagning, rekommenderar vi att du ansluter hörlurar till (hörlurar)-ingången på IC-inspelaren och sträcker ut sladden så långt det går.

När du lyssnar på FM-radion via den inbyggda högtalaren i IC-inspelaren, rekommenderar vi dig att göra samma sak.

  1. Ställ in FM-radiostationen vars sändningar du vill spela in.
  2. Tryck på souni_recREC/PAUSE för att starta inspelningen.
    Funktionsindikatorn lyser rött.
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avbryta inspelningen.

OBS!

  • Det går inte att spela in FM-radiosändningar i LPCM-läge.
  • Under inspelning av FM-radiosändningar är funktionerna Scene Select, Built-in Mic Sensitivity, Recording Filter och VOR inaktiverade.

Tips

  • Som standard lagras inspelningar av FM-radiosändningar i ”RADIO01”-mappen under ” Recorded Files”. För att ändra målmappen för lagring av inspelade filer, se Ändra målmappen för fillagring.
  • Inspelade filer namnges som ”(inspelningsdatum)_(inspelningstid).(filformat)” (t.ex. 151010_0706.mp3).