Ett rasslande ljud spelas in.

  • Om du oavsiktligt rör din IC-inspelare eller om ett föremål kommer i kontakt med den medan inspelning pågår, kan det hända att prasslande ljud spelas in. Håll händerna borta från IC-inspelaren tills inspelningen är avslutad.