Formatera minnet (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Du kan formatera antingen det inbyggda minnet i ditt IC-kort eller microSD-kortet. Om du formaterar det inbyggda minnet raderas alla lagrade data och den ursprungliga mappstrukturen vid inköpet återställs.

 1. Medan inspelningen eller uppspelningen är i vänteläge, välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”Reset/Format” - ”Format Built-In Memory” eller ”Format SD Card” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

  Delete All Data?” visas.

 2. Tryck på eller för att välja ”Yes”, och tryck sedan på .
  Animeringen ”Please Wait” visas och det valda minnet formateras.
 3. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
  För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

OBS!

 • Se till att använda din IC-inspelare, inte en dator, för att formatera microSD-kortet som du avser att använda i IC-inspelaren.

 • Var medveten om att formatering av det inbyggda minnet kommer att radera alla lagrade data, inklusive skyddade filer och Sound Organizer 2, och du kommer inte att kunna återställa någonting efter formateringsprocessen.

Tips

 • Avbryt formateringsprocessen genom att välja ”No” i steg 2.