Användningen av funktioner går långsammare allt eftersom antalet lagrade filer ökar.

  • Oavsett inspelningslängden på filer, går användningen av funktioner långsammare allt eftersom det totala antalet lagrade filer på din IC-inspelare ökar.