Ändra målmappen för fillagring

Som standard lagras filer som spelats in via de inbyggda mikrofonerna i ”FOLDER01” medan inspelade FM-radiofiler lagras i ”RADIO01” (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F) under ” Recorded Files”.

Du kan ändra inställningen för denna lagringsmapp genom att följa stegen nedan:

  1. Medan inspelningen är i vänteläge, välj ”Recording Folder” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

    Memory Selection-skärmen visas.

  2. Tryck på eller för att välja ”Built-In Memory” eller ”SD Card” och tryck sedan på .

  3. Tryck på eller för att välja önskad mapp och tryck sedan på .

Tips

  • För anvisningar om hur man skapar en ny mapp, se Skapa en mapp.