Kontrollera den återstående inspelningstiden (Available Rec. Time)

Du kan visa den återstående inspelningstiden i timmar, minuter och sekunder.

  1. Välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”Available Rec. Time” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
    För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.