Slå på och stänga av ljudsignalen (Beep)

Du kan slå på och stänga av funktionsljudsignalen.

  1. Välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”Beep” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”ON” eller ”OFF” och tryck sedan på .
  3. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
    För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

ON:
En ljudsignal hörs för att ange att en åtgärd accepteras eller att ett fel inträffar (standardinställning).
OFF:
Inga ljudsignaler hörs.