Slå på och stänga av funktionsindikatorn (LED)

Du kan ställa in funktionsindikatorn att slås på eller av under användning av IC-inspelaren.

  1. Välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”LED” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”ON” eller ”OFF” och tryck sedan på .
  3. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
    För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

ON:
Funktionsindikatorn lyser eller blinkar i enlighet med användningen av IC-inspelaren (standardinställning).
OFF:
Funktionsindikatorn tänds inte under användning av IC-inspelaren.

OBS!

  • När din IC-inspelare är ansluten till en dator, lyser eller blinkar alltid funktionsindikatorn även om du ställt in ”LED” på ”OFF”.