Meddelandet ”File Full” visas och det går inte att använda IC-inspelaren.

  • Din IC-inspelare kan lagra upp till 5 000 mappar och filer totalt.

    Radera filer som inte längre behövs från det inbyggda minnet eller kopiera några filer till ett annat microSD-kort eller en dator och radera filerna.