Datorn startar inte.

  • Om din IC-inspelare är ansluten till datorn när denna startas kan datorn hänga sig eller inte starta ordentligt.

    Koppla bort IC-inspelaren från datorn och starta datorn igen.