Ladda batteriet med USB-nätadaptern

Du kan ladda batteriet eller använda din IC-inspelare genom att ansluta den till ett eluttag med en USB-nätadapter (medföljer ej). Det är bäst att ansluta IC-inspelaren till ett eluttag när du ska göra långa inspelningar.

Om du laddar batteriet i din IC-inspelare för första gången eller om du inte har använt IC-inspelaren på länge, ska batteriet laddas kontinuerligt tills -indikatorn visas.

Ett tomt batteri tar ungefär 2 timmar och 30 minuter (*) att ladda helt.

* Tiden är en uppskattning, förutsatt att det urladdade batteriet laddas helt i rumstemperatur. Uppladdningstiden varierar beroende på hur mycket laddning som finns kvar i batteriet och i vilken kondition batteriet är.

 1. Anslut en USB-nätadapter (medföljer ej) till ett eluttag.
 2. För USB-reglaget på IC-inspelaren och anslut USB-anslutningen till USB-nätadaptern.

  A: USB-nätadapter (medföljer ej)

  När batteriet laddas visas batteriindikatoranimeringen ().

  Nu kan du använda IC-inspelaren medan du laddar batteriet.

OBS!

 • Medan inspelning pågår (funktionsindikatorn lyser rött), eller är pausad (funktionsindikatorn blinkar rött, eller medan data bearbetas (funktionsindikatorn blinkar orange), iakttag följande för att undvika att data skadas:

  • Anslut inte/koppla inte bort din IC-inspelare till/från USB-nätadaptern medan adaptern är ansluten till ett eluttag.
  • Anslut inte/koppla inte bort USB-nätadaptern till/från ett eluttag medan din IC-inspelare är ansluten till adaptern.
 • Se till att ansluta USB-nätadaptern till ett eluttag inom räckhåll så att du omedelbart kan koppla bort den när du upptäcker något fel.