Koppla bort IC-inspelaren från datorn

Följ stegen nedan, annars kan det hända att du inte kan spela upp filerna lagrade på din IC-inspelare på grund av skadade data.

 1. Kontrollera att funktionsindikatorn på IC-inspelaren inte lyser.
 2. Utför följande procedur på datorn.
  • Klicka på följande ikon i aktivitetsfältet längst ned till höger i Windows.

   Klicka sedan på ”Mata ut IC RECORDER” (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10), eller ”Säker borttagning av USB-masslagringsenhet” (Windows Vista). Ikonens och menyns utseende kan variera beroende på operativsystem. Ikonen kanske inte alltid visas på aktivitetsfältet beroende på dina datorinställningar.

  • På Mac-skärmen klickar du på borttagningsikonen i ”IC RECORDER” som visas i sidlisten på Finder.
 3. Koppla bort IC-inspelaren från USB-porten på datorn och för USB-reglaget i pilens riktning för att dra in USB-anslutningen.

Tips

 • Mer information om hur du kopplar bort en USB-enhet från datorn finns i bruksanvisningen som medföljde datorn.