Medan HOME-menyn visas

I det följande beskrivs HOME-menyn i teckenfönstret.

OBS!

 • Skärmen nedan används i förklarande syfte. Den kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.

 1. HOME-menyobjekt

  Du kan välja ett av följande:

  : Music

  : Recorded Files

  : Record

  : FM Radio (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F)

  : Settings

  : Return to XX (Den funktion du just nu använder visas i ”XX”.)

 2. Aktuell tid

  Anger den aktuella tiden.