Medan uppspelning pågår

I det följande beskrivs teckenfönstret under uppspelning.

OBS!

 • Skärmarna ovan används i förklarande syfte. De kan se annorlunda ut mot vad du faktiskt ser på din IC-inspelare.
 1. Filinformation

  Anger information om filen som du spelar upp.

  Filer som spelats in med din IC-inspelare anges på följande sätt:

  : Filnamn: inspelningsdatum_inspelningstid.filformat (t.ex. 151010_0706.mp3)

  Musikfiler anges enligt följande:

  : Låttitel

  : Artistnamn

  : Albumtitel

 2. Peak-mätare (anges endast för filerna i ”Recorded Files”)

  Anger de inspelade ljudvolymnivåerna för filen som du spelar.

 3. DPC (Digital Pitch Control)

  Anger att uppspelningshastigheten har ändrats.

 4. Indikator för uppspelningsstatus

  Anger den aktuella uppspelningsstatusen på din IC-inspelare.

  : spelar upp

  : snabbspolar bakåt med medhörning (snabbspolar bakåt)/ snabbspolar framåt med medhörning (snabbspolar framåt)

 5. Play Mode/Playback Range-indikator

  Ingen indikering: Normal (Play Mode)

  : Repeat (Play Mode)

  : 1 File Play (Play Mode)

  : 1 File Repeat (Play Mode)

  : Shuffle (Play Mode)

  : Shuffle Repeat (Play Mode)

  : Selected Range (Playback Range)

 6. Filnummerinformation

  Anger filnumret för filen som spelas upp i formatet (aktuellt filnummer)/(totalt antal filer att spela).

 7. Clear Voice-indikator (anges endast för filerna i ”Recorded Files”)

  Anger att ”Clear Voice” är inställt till ett av följande på OPTION-menyn.

  : Clear Voice 1

  : Clear Voice 2

 8. Indikator för vilotimer

  Anger att vilotimerfunktionen är aktiverad.

 9. Skyddsindikator

  Anger att filen som du spelar upp är skyddad.

 10. Effect-indikator

  Anger att ”Effect” är inställt till ett av följande på OPTION-menyn.

  : Pop

  : Rock

  : Jazz

  : Bass1

  : Bass2

  : Custom

 11. Spårmarkeringsnummer

  Anger spårmarkeringsnumret, om det lagts till, för den aktuella uppspelningspunkten.

 12. Förloppsindikator för uppspelning

  Anger hur långt uppspelningen av filen har kommit.

 13. Förfluten tid

  Anger förfluten tid för den aktuella uppspelningen.