Ytterligare funktioner tillgängliga under uppspelning

Du kan utföra följande funktioner under pågående uppspelning.

För att stoppa vid aktuellt läge

Tryck på .

För att återuppta uppspelningen från samma position, tryck på .

För att gå tillbaka till början av den aktuella filen

Tryck på en gång.

Om spårmarkeringar är tillagda och Easy Search-funktionen avstängd, hittas den föregående spårmarkeringen mot början av filen.

För att gå tillbaka till föregående filer

Tryck flera gånger på .

För att hoppa till nästa fil

Tryck på en gång.

Om spårmarkeringar är tillagda och Easy Search-funktionen avstängd, hittas den nästa spårmarkeringen mot slutet av filen.

För att hoppa till de följande filerna

Tryck flera gånger på .