Använda skärmens avstängningstimer

Screen Off Timer-funktionen på din IC-inspelare är inställd på ”30sec” som standard för att spara på batteriet. Om du inte gör något med IC-inspelaren under 30 sekunder, stängs teckenfönstret av, men du kan fortfarande utföra knapptryckningar. För att slå på teckenfönstret igen, tryck på BACK/HOME.

Tips

  • För att ändra inställningen för skärmens avstängningstimer, välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”Screen Off Timer” från HOME-menyn, och välj sedan ”No Auto Screen Off”, ”15sec”, ”30sec”, ”1min”, ”3min” eller ”5min”.