Struktur för mappar och filer

Du kan använda en dator för att se strukturen för mappar och filer på det inbyggda minnet i din IC-inspelare eller på microSD-kortet. Anslut IC-inspelaren till datorn och använd Explorer (Windows) eller Finder (Mac) för att öppna ”IC RECORDER” eller ”MEMORY CARD”. Nedan visas strukturen för mappar och filer:

Inbyggt minne

A: IC RECORDER-mapp

B: Mapp för lagring filer inspelade med din IC-inspelare

C: Mapp innehållande Sound Organizer 2-installationsfilen

D: för lagring av filer överförda från datorn

*1 Filer lagrade i REC_FILE-mappen visas i ”Recorded Files” medan de i MUSIC-mappen visas i ” Music”. Vid överföring av en fil, se till att du lägger den antingen i REC_FILE-mappen eller i MUSIC-mappen.

*2 Mappen som innehåller musikfiler visas med samma namn på din IC-inspelare. Det blir lättare att identifiera mappar om du namnger mapparna med namn som är lätta att komma ihåg. Mappnamnen som visas i illustrationen ovan är bara exempel.

*3 Din IC-inspelare kan identifiera upp till 8 nivåer av de överförda musikmapparna.

*4 Din IC-inspelare kan inte identifiera några mappar eller filer lagrade på dessa mappstrukturnivåer.

*5 Endast ICD-UX560F / ICD-UX565F

Tips

  • Din IC-inspelare kan visa information som lagts till musikfiler (titlar, artistnamn). Det blir lättare att identifiera musikfiler om du lägger till information till dem på datorn.
  • Om musikfilen inte har fått någon titel, kommer den att visas med dess filnamn på IC-inspelaren.

microSD-kort

microSD-kortet har en annorlunda struktur för mappar och filer än det inbyggda minnet i din IC-inspelare.

A: microSD-kort

B: Mapp för lagring filer inspelade med din IC-inspelare

C: Mapp för lagring av filer överförda från datorn

*1 Filer lagrade i REC_FILE-mappen visas i ” Recorded Files” medan de i MUSIC-mappen visas i ” Music”. Vid överföring av en fil, se till att du lägger den antingen i REC_FILE-mappen eller i MUSIC-mappen.

*2 Din IC-inspelare kan inte identifiera några mappar eller filer lagrade på dessa mappstrukturnivåer.

*3 Endast ICD-UX560F / ICD-UX565F