Datorn verkar hänga sig medan en fil sparas, läggs till eller raderas.

  • Det kan ta längre tid att kopiera eller radera en stor fil.

    Vänta tills kopieringen eller borttagningen är slutförd.