Ställa klockan (Date&Time)

Du kan ställa klockan när ingen funktion i IC-inspelaren används.

 1. Välj ” Settings” - ”Common Settings” - ”Date&Time” - ”Set Date/Time” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

 2. Ställ in aktuellt datum och tid.

  Tryck på eller för att ställa in ett objekt, och tryck sedan på .

  Upprepa manövrerna för att ställa in alla objekt.

  För att flytta markeringen bakåt eller framåt, tryck på eller . Du kan också trycka på BACK/HOME för att flytta markeringen till föregående objekt.

  När du är klar med det sista objektet, tryck på för att tillämpa inställningarna för klockan.

 3. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.

  Den aktuella tiden visas på HOME-menyn.

  För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

OBS!

 • Klockan kan visa tiden antingen i 12-timmarsformat med ”AM” eller ”PM” eller i 24-timmarsformat, beroende på vilket format för klockvisning som valts på (Time Display) Settings-menyn. Standardformatet för klockvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.
 • Standardformatet för datumvisning beror på landet eller regionen där inköpet gjordes.