Ett mapp- eller filnamn visas med oläsliga tecken.

  • Vissa tecken som du använder i Windows Explorer eller Mac Finder stöds inte av din IC-inspelare. Mapp- och filnamn som innehåller sådana tecken visas med oläsliga tecken på IC-inspelaren.